Потенциални сътресения, които застрашават функционирането на семейната система

Всяко семейство преминава през трудни моменти, като здравите семейства съумяват да се адаптират към новите условия и да се справят със стреса успешно. Освен промените, свързани с цикъла на семейният живот, съществуват и други сътресения, които могат да повлияят на равновесието в семейната система. Често пъти всички актуални семейни проблеми са взаимосвързани и се допълват или дори изострят.

Когато говорим за семейни проблеми и необходимост от адаптация, най-често се сещаме за раздяла в семейството и за семейства с доведени деца и/или родители. Способността на семейната система да се адаптира към промените може да се компрометира значително при подобни ситуации, защото се изменя сериозно структурата на семейството. Това обикновено е свързано с изменения в границите, правилата и отговорностите; във финансовите възможности, навиците и ролите на семейните членове.

Самотните родители може да се чувстват дезориентирани. Често силата на собствените им емоции намалява способността им за родителстване. Децата нерядко са изложени на неконтролируеми изблици и скандали, гняв или депресивни състояния. Дори ако враждебността е скрита, те често страдат от конфликт на лоялност към родителите. Децата почти винаги изпитват чувство за вина и тревожност при раздялата на родителите и вярват, че ситуацията се дължи на тяхна грешка. Това би могло да се преодолее, когато вече бившите партньори успеят да погледнат ситуацията през очите и чувствата на детето си и се опитат да осигурят възможно най-нетравматична среда за развитието му.

Появата на доведен родител пък може да се окаже допълнително сътресение за системата. При семейства с доведени деца може да се появят конфликти, продиктувани от съперничество и конкуренция за родителското внимание. Проява на зряло поведение е разбирането за отношения, основани на равнопоставеност в правата и задълженията както между родителите, така и между децата.

Финансовата стабилност играе сериозна роля в семейните процеси. Парите не правят хората щастливи, но наличието на основни материални блага е необходимо условие за оцеляване на семейството. Хронични финансови проблеми често са причина за повишена тревожност и сътресения в семейната система. Добра стратегия се явява стремежът на партньорите да приемат предизвикателствата на житейската ситуация и да обединят усилията си за тяхното преодоляване.

Здравословните проблеми и загубата може да са предизвикани от заболявания или инциденти. Възможно е да се случат по всяко време и често водят до сериозни сътресения в семейната система. Здравословни състояния, които водят до безплодие може да доведат до разпадане на връзката при партньори, които желаят деца. Притеснения, тревожност и страх често съпътстват семействата, които стават свидетел на влошаващо се състояние на близък човек. Сблъсъкът със смъртта на родител, партньор или на дете е винаги травмираща и може да пречупи духа дори и на най-силните. В такива ситуации е удачно семейството да се възползва от възможностите, които предлага семейното консултиране и професионалната помощ на терапевтите.

Независимо от природата на проблемите, те оказват влияние на всички членове на семейството, дори когато те съзнателно не разбират какво точно се случва. Това се дължи на взаимосвързаността на отношенията в семейството. Много семейства намират здравословни начини за справяне и взаимоотношенията им се заздравяват вследствие на болезнения опит. При тези, които не успяват да се справят, трудностите задълбочават проблемите в семейната система и се развиват психически и/или физически симптоми.

Когато има проблем, се покачва напрежението в семейството и всички го усещат. Затова е важно да има открити взаимоотношения - това помага на членовете на семейната система да са подготвени за евентуални промени. В семейства с деца е важно родителите да отделят време да говорят с тях (в съответствие с възрастта им) и да им помогнат да разберат какво се случва, как ситуацията може да повлияе на семейството.

Някои семейства споделят принципа, че ако има проблем, то родителите са тези, които трябва да го разрешат. Това е неефективно, защото освен с разрешаването на проблема, възрастните се нагърбват и с ангажимента да пазят тайна от децата си. Както е добре известно, децата са изключително чувствителни - дори да не знаят какво точно се случва, те усещат стреса и тревожността им се повишава. Често пъти, те дори си приписват вина за възникналото напрежение. Много е важно всички членове на фамилната система по подходящ за тях начин да са информирани какво се случва около тях и да вземат участие в преодоляването на препятствията.

Децата копират родителите си, включително и поведението им в критични ситуации. Родители, които под стрес реагират по нездравословни начини, трябва да си дават сметка, че завещават това на децата си. Примери за това са различните форми на емоционална реактивност, като избухване и агресия към други членове на семейството. Деструктивните поведения включват още: обиди и заплахи; ограничаване на личните свободи или социалните контакти; финансови злоупотреби и насилие. Подобни нездравословни изразни средства се отразяват много значимо върху децата. Те несъзнавано подражават на родителите си и градят ценностната си система на базата на поведенията, които виждат в семейството.

Родители, които се справят ефикасно с проблемите, не само адекватно се адаптират и спомагат за повишаване удовлетворението на всички в къщи, но и учат децата си как се прави това. Така те полагат основите за сформиране на здравословни навици и способности в децата. Членовете на такива семейства съумяват да запазят баланса и да се фокусират върху решението на проблема в условия на взаимно уважение, доверие и подкрепа. 

Свързани статии

Автор

д-р Веселин Христов

Психотерапевт

Д-р Веселин Христов е лекар с квалификация в психотерапията, психиатрията, детско-юношеската психиатрия. Завършва медицина през 1994 г., специализира анестезиология и интензивно лечение, по-късно и детска психиатрия. Над 10 години работи като психиатър и психотерапевт с фокус в областта на детско-юношеската психопатология и терапия. Познанията му за тялото и психиката обуславят и холистичния му подход към здравето и лечението на различни психични разстройства. Имa бoгaт клиничен oпит с пациенти от различни възрастови групи и е един от малкото специалисти детски психиатри в България. Професионално се занимава с групова и индивидуална психотерапия, диагностика и медикаментозно лечение на психичните разстройства, клинична супервизия, кризисна терапия, изготвяне на експертизи.

виж повече